Nederlands  English  Germany

SCHLOSSHOTELS.NL
Uw eerste stap naar een ultiem verblijf

 
   
   
Castle Hotels
   
       
   
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS


Trotz aller Sorgfalt und Aufmerksamkeit wir verbringen in der Gestaltung und erstellen Websites, die wir Sunmedia besitzt verwalten, und was ist es möglich, dass die Informationen, die veröffentlicht wird auf unvollständig oder falsch. Auch auf die Vervielfältigung von Informationen oder technische Probleme jenseits unserer Kontrolle kann daher auftreten und Datenfehler oder nicht in vollem Umfang falsch angezeigt werden. Sunmedia kann nicht verbürgen für die Richtigkeit der Informationen und gemeinsame Daten auf den Internet-Seiten und wird keine Haftung für die Folgen der direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art, gleich welcher Art, die aus oder in keiner Weise verbunden mit dem Gebrauch davon. Darüber hinaus haften wir nicht für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung der Angaben, falsche Daten, Produkt oder jede Dienstleistung, die auf ihren Webseiten in den Publikationen erwähnt. Wir empfehlen das Besucher/Star treffen immer unabhängigen Informationen einholen, bevor Herstellung verwenden die Informationen, Daten, Produkt oder eine Dienstleistung die von den Veröffentlichungen auf unseren Websites abgerufen wird.

 

URHEBERRECHT


Der Inhalt aller unserer Websites sowie geistiges Eigentum Rechte, einschließlich urheberrechtlich geschützter Werke oder andere Informationen auf unseren Seiten um und bleibt mit Sunmedia. Zugriff auf unsere Webseiten sollte gibt kein Recht zu reproduzieren und/oder verbreiten diese Informationen und in keiner Weise gespeichert oder veröffentlicht in irgendeiner Form über das eigene Netz oder verwendet werden ohne vorherige Erlaubnis der Sunmedia.

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


Wenn Sie unsere Webseiten/Dienste verwenden, finden Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 

PRIVACY

 

Sunmedia, gevestigd aan het Weena te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Sunmedia, Weena Center, Rotterdam

Monique van den Bos is de functionaris gegevensbescherming van Sunmedia. Zij is te bereiken via info@sunmedia.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sunmedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website(s)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sunmedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Sunmedia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sunmedia heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sunmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Sunmedia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sunmedia) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sunmedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Sunmedia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sunmedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sunmedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Sunmedia gebruikt Google Analytics-cookies:
- Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
- Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
- Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunmedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sunmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sunmedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sunmedia neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sunmedia.nl

 

   
 
   
Copyright Sunmedia - Disclaimer - Anmelden - Kontakt - Webdesign
   
       
 
         
Exklusive Hochzeit Veranstaltungsorte Honeymoon Suiten
Themen Parteien
Betriebsfeiern
Workshops
Stilvolle High Tea
Romantisches Abendessen Empfänge
Workshops
Konferenzen auf Regal Standorte
  Royale treffen Optionen Multifunktionsräume
Wellness Pakete
Hochzeiten
Health & Beauty
Märchenhafte Atmosphäre
Historische Orte
Stilvolle Ferien
  Weinproben
Sterne Hotels
Feinschmecker
Offizielle Hochzeitslocations
Zeitraum Zimmer
Kulinarische Überraschungen
Idyllische Lage
Hervorragende Kontrolle